Tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • - Grunnleggende undervisning på trommer
  • - Grunnleggende musikkforståelse i forhold til slagverk og andre instrumenter
  • - Videregående undervisning på trommer
  • - Videregående musikkforståelse i forhold til slagverk og andre instrumenter
  • - Notelære
  • - Grundig oppfølging

 

Losiewicz Slagverkskole tilbyr også en utøvende slagverker, som kan hyres inn ved frafall i både korps og andre ensembler i både klassisk og jazz, og som er notekompetent.

Levert av http://www.kjoniksen.net/